Vid överlåtelse av andel skall BÅDE överlåtelseavtal och samägandeavtal undertecknas och sändas till styrelsen. Kopior återsänds till Er vid godkänd överlåtelse.

Blanketter
Överlåtelseavtal
Samäganderättsavtal