Protokoll från ordinare årsstämmor och extra stämmor.
 
Ordinarie årsstämma Extra stämma
2017-11-28
2016-11-22
2015-11-24
2014-11-25
2013-11-26
2012-11-27
2011-11-29
2010-11-30
2009-11-24
2008-11-25
2007-11-27
2006-11-28
2015-04-13
2010-09-28
2007-01-30